Xerox Çevresel ve Toplumsal Yol Haritasındaki İlerleyişi Açıkladı.

Şirket, Net Zero 2040 taahhüdünün bir parçası olarak dünya çapındaki tüm Xerox çalışanları için iklim değişikliği farkındalık eğitimini gerçekleştirdi.

NORWALK, Conn, 20 Ekim 2022 ,-Xerox Holdings Corporation

(NASDAQ: XRX) bugün şirketin süregelen toplumsal, yönetişim ve çevresel etki çalışmalarına bağlı ilerleme, veri ve hedefleri özetleyen 2022 Küresel Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) Raporunu yayınladı.

Xerox İcra Kurulu Başkanı Steven Bandrowczak, “Xerox, uzun süredir sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak rolüne kendini adayarak daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak adına üzerine düşeni yaptı. Ekiplerimiz, tüm insanlar, çevre ve toplum için en iyisini yapmak üzere çalışırken, bu özveri şirket sınırlarının dışına taştı. Dürüst bir şekilde hareket ederek ve en yüksek etik standartları destekleyen bir kültürü teşvik ederek örnek teşkil eden çalışma arkadaşlarımız ve onların bu yılki başarıları, 2040 yılına kadar net sıfır hedefimize ulaşmamızın temelini oluşturuyor.” ifadesinde bulundu.

Şirketin 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefinin bir parçası olarak Xerox, şirketin net sıfır hedefi ve kişisel olarak nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda dünya çapındaki tüm çalışanları eğitmek için iklim değişikliği farkındalık eğitimini uyguladı. Şirket ayrıca, GHG emisyonlarının büyük bir kısmını oluşturan operasyonlarındaki enerji tüketimini, 2020’ye kıyasla 2021’de yüzde 12,8 azalttı.

Raporda öne çıkan diğer noktalar arasında aşağıda belirtilenler yer alır:

  • 500’den fazla çalışanın yerel topluluklarında 7.000 saatten fazla gönüllü olarak çalıştığı “Xerox Gönüllü Günlerinin” başlatılması.
  • Şirketin güçlü “Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Aidiyet” yol haritasının yürütülmesi, Xerox’un iş gücünün çeşitliliğinde ve kapsayıcılığında artışa yol açması.
  • Üst yönetim için ücret kriterlerine ““Çevre, Sosyal ve Yönetişim” metriklerini entegre etme.
  • Yeniden üretilmiş ürünler için ENERGY STAR kriterlerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması konusunda EPA ile iş birliği yapmak ve yeni standartlara göre sertifikalandırılmış üç adet yeni, yeniden üretilmiş modelin piyasaya sürülmesi.

2022 Küresel KSS Raporunda yer alan girişimler, gerçek dünyadaki zorlukları çözmek için gelişen teknolojiden yararlanmaları nedeniyle, Xerox’un yenilikçi mirasıyla uyumludurlar. Xerox, CareAR’ın uzaktan destek yetenekleri sayesinde müşteri saha ziyaretlerini yalnızca bir yılda 21.000’den fazla azaltarak ve 269.000 metrik tondan fazla CO2’den kaçınarak, hizmet deneyimini farklılaştırmak için CareAR’dan yararlandı.

Xerox ayrıca, insanlığın olumsuz çevresel etkisini en aza indirmek için şirketin Cleantech alanındaki çabalarını ilerletmek üzere, Enerji Bakanlığı’nın bina teknolojisi ofisinden de bir hibe aldı.

Xerox, 2022 yılı KSS raporunu Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) standartlarına ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SDG’ler) göre hazırladı. İlaveten Xerox, paydaşlarımızın KSS ilerlememiz konusunda tam şeffaflığa sahip olmalarını sağlamak için Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) ve İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) standartlarını kullanarak, KSS metriklerini açıklamaya devam ediyor. Xerox’un KSS faaliyetleri ve SASB ve TFCD raporlarımız hakkında daha fazla bilgi için www.xerox.com/csr adresini ziyaret ediniz.

 

Xerox Holdings Corporation (NASDAQ: XRX)

100 yılı aşkın bir süredir Xerox, işyeri deneyimini sürekli olarak yeniden tanımlamıştır. Ofis ve üretim baskı teknolojisindeki liderlik konumumuzdan yararlanarak, günümüzün işgücüne sürdürülebilir bir şekilde güç sağlamak için yazılım ve hizmetler alanında doğru bir gelişme gösterdik. Ofisten sektörel ortamlara kadar, farklılaştırılmış iş çözümlerimiz ve finansal hizmetlerimiz, işin nerede yapıldığından bağımsız olarak, müşterilerimiz için her günün daha iyi olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün, Xerox bilim insanları ve mühendisleri, dijital dönüşüm, artırılmış gerçeklik, robotik süreç otomasyonu, eklemeli üretim, Endüstriyel Nesnelerin İnterneti ve temiz teknoloji alanlarında çığır açan teknolojilerle inovasyon mirasımızı sürdürüyorlar. Daha fazla bilgi için: xerox.com

 

2022 CSR Report

 

 

 

 

 

 

 

 

Görseli buradan indirebilirsiniz.