Karbon ayak izini küçültmek için…

Xerox, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yayınladığı açıklama ile çalışırken ve ofis cihazları kullanırken karbon ayak izimizi azaltacak tavsiyeler yayınladı.

Kişisel kullanımda tek, grup çalışmasında çok fonksiyonlu ofis cihazı kullanın: Xerox, çok yoğun bir kullanımınız yoksa tek fonksiyonlu ofis cihazları kullanmak yerine yazıcı, tarayıcı, kopyalama, faks gibi özellikleri tek bir makine üzerinde sunan çok fonksiyonlu ofis makineleri kullanmayı öneriyor. Çok fonksiyonlu ofis cihazları, enerji kullanımı, kağıt, toner gibi sarf malzeme tüketimi açısından hem maliyetlerinizi hem de karbon ayak izinizi büyük oranda azaltıyor.

Dokümanlarınızı dijitale aktarın ve bulutta (Cloud) saklayın: Türkiye’de halen binlerce ofis dijital dönüşümü tamamlayamadığı için bilgi ve belgelerini kağıt ortamlarda, fiziksel arşiv alanlarında saklıyor. Dijital ortama aktarılmayan ve kağıt olarak saklanan dokümanlar ciddi bir kağıt israfına neden oluyor. Aranan bilgiler kolayca bulunamıyor, dokümanlar yangın, sel, toz gibi fiziksel tehlikelere maruz kalıyor. Dijital ortama aktarılarak, doküman yönetim yazılımları ile sınıflandırılarak arşivlenen dokümanlara ise kolayca erişilebiliyor, istenilen bilgiler saniyeler içinde bulunuyor. Dokümanların bulut platformlarda yedeklenmesi ve saklanması, çok daha güvenli bir ortam sunuyor. Yeni nesil ofis cihazlarının bulut üzerine depolama yapabilmesi, buluttan doküman tarayabilmesi, zaman ve mekandan bağımsız çalışmayı sağlıyor ve kağıt tüketimini azaltıyor. Elektronik dokümanlar, kağıt olarak saklananlara göre çok daha çevreci bir çalışma anlayışını temsil ediyor.

Kağıdın her iki tarafını kullanın: Dokümanları çift taraflı basmak, kağıt kullanımını en aza indirgeyen faktörlerin başında gelir. Ofisinize veya evinize yeni bir cihaz alırken, aldığınız cihazın çift taraflı baskı özelliği olup olmadığını sorun, çift taraflı baskıyı çevreye duyarlılığın bir göstergesi olarak görün.

Geri dönüştürülebilir kağıt kullanın: Kağıt kullanımını azaltmak, doğanın korunmasına katkıda bulunmak için geri dönüştürülebilir kağıt kullanmaya önem verin, normal kağıtların da geri dönüştürülebilmesi için toplanmasına özen gösterin.

Cihazlarınız için bildiğiniz bir marka ofis kağıdı kullanın: Xerox gibi duyarlı markalar, kesilmek üzere yetiştirilen yani ağaç tarımı yapılan alanlardan hammadde tedariği yapar, doğal orman alanlarından kağıt üretimine destek vermez. Aldığınız ofis kağıtlarının hammaddesinin yenilenebilir, doğal olmayan orman alanlarından elde edildiğinden emin olun.

İlgisiz alanları basmamak için basacağınız kısmı seçin: Ofislerde yapılan en büyük hatalardan biri basılmak istenen kısmın seçilmeden otomatik olarak ‘yazdır’ komutunun verilmesidir. Araştırmalara göre, bir dokümanın sadece ihtiyaç duyulan kısmını basmak, ofislerde 1 iş günü içinde basılan kağıt dokümanlarda yüzde 45 oranında tasarruf sağlıyor.

Orijinal toner kullanın: Sahte veya muadil sarf malzemeleri kullanımı içeriği belli olmayan, üretim şekli çevreye zararlı ürünlerin tüketimini sağlayarak, doğaya kontrolsüz bir zararın verilmesine neden olmaktadır. Orijinal ve muadil adı ile satılan sahte sarf malzemeleri, ofis cihazlarının daha fazla enerji kullanmalarına, sık sık sık arıza yapmalarına, iş kesintilerine neden olarak sürdürülebilir iş süreçlerine de engel olmaktadır. Xerox’un EA (Emulsion Aggregation) toneri gibi orijinal tonerler, sahte ve muadil tonerlere göre her baskı sürecinde yüzde 30-35 oranlarında daha az enerji kullanır.

Ofislerde led aydınlatma kullanın: Sadece çevre için değil, ülkemizin sınırlı enerji kaynaklarını daha tasarruflu harcamak, enerji bağımlılığımızı ve ihtiyacımızı azaltmak için de çok daha az enerji tüketen led ampül ve aydınlatma ürünlerini kullanmalıyız.

Kullanılmadığı zaman minimum enerji sarfeden cihazlar tercih edin: Ofisinizde kullandığınız cihazların TSE, Energy Star gibi enerji tasarruf standartlarını desteklediğinden emin olun. Baskı hızına dikkat ettiğiniz kadar, enerji kullanım miktarına da dikkat edin.

Elektronik atıklarınızı, toplama noktalarına bırakın: Teknolojinin hızla ilerlemesi günlük hayatı kolaylaştıran elektronik cihazların kullanımını ve ihtiyaca bağlı yeni özellikler yönündeki ürün taleplerini artırmaktadır. Ancak bu durum, istenmeyen bir elektronik atık sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden kullanım ömrünü tamamlamış elektronik eşyalarınızı bu atıkların toplanması için oluşturulan özel noktalara teslim edin.

Klima kullanmak durumunda iseniz pencereleri kapatın: Yapılan en büyük hatalardan biri klima kullanırken pencere ve kapıları açık bırakmaktır. Açık pencereler klimaların çok daha fazla çalışmasına ve ortamı istenildiği gibi soğutamamasına neden olur. Klimalar karbon ayak izini çok fazla artıran cihazlardır. Kullanım mecburiyeti olduğu durumlarda bilinçli kullanılmalıdır.

Kullanılmayan aydınlatmaları ve elektrikli cihazları kapatın: Ofislerde karbon ayak izini artıran konulardan biri de kullanılmadığı halde açık bırakılan ve sanki her an kullanılacak gibi elektrik tükettirilen ofis cihazlarıdır.

Ofislerde suyu tasarruflu kullanın: Su da elektrik gibi karbon ayak izimizi ve çevreye verdiğimiz zararı belirleyen ana unsurlardan biridir. Sınırlı doğal kaynaklarımızdan biri olan suyu, ofislerde de tasarruflu kullanmak, ofislerde kullanılan eşyaları elde yıkamak yerine kısa programlı bulaşık makinelerinde yıkamak daha az su kullanmanızı sağlayacaktır.

Mümkünse tuvaletlerde kendi el havlunuzu, mendilinizi kullanın: Tuvalet ve lavabolardan çıkarken ellerinizi elektrikli kurutma makineleriyle veya kağıtla kurutmak yerine, kendi el havlunuzu, mendilinizi kullanma fikri bazıları için abartılı gelebilir. Ancak ofislerde kullanılan el kurulama kağıdı miktarları, ofis cihazları ile basılan kağıt miktarından çok daha fazla olabilmektedir. Hem çevre hem de ofis ekonomisi için bu tür temizlik malzemelerini tasarruflu kullanmaya özen gösterin.

Çevre STK’larıyla iş birliği içinde olun: Çevre koruma programlarının sürdürülebilmesi için çevre konusunda faaliyet gösteren STK’larla iş birliği yapmak, sürdürülebilir iş ve çevre hedeflerinin yakalanabilmesi için göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biridir.

Uzun yıllardan beri şirket hedefleri ile sürdürülebilir çevre politikasını aynı çizgide götüren Xerox, üretim süreçlerinde ve AR-GE projelerinde çevreyi korumayı önceliklendiren bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürüyor.

Xerox’un her yıl düzenli olarak açıkladığı Küresel Vatandaşlık Raporu, Xerox’un yönetim ve çalışan değerlerini, çevre politikalarını, inovasyon çalışmalarını, sürdürülebilir iş yaklaşımlarını ve sosyal sorumluluklarını ortaya koyuyor. Xerox daha iyi bir dünyada, sürdürülebilir bir çevrede yaşamak için benimsediği çevre yaklaşımı ile diğer şirketlere örnek olurken, çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim anlayışının iş hedefleri ile çelişmeyeceğini ispatlıyor.

Xerox’un hem özel sektör firmalarına hem de kamu kurumlarına sunduğu Yönetilen Baskı Hizmetleri de, kurumların karbon ayak izlerini azaltmalarına ve daha çevreci iş süreçlerine sahip olmalarına yardımcı oluyor. Bulut ve mobil çalışma platformları ile uyumlu son teknoloji ofis cihazlarının kullanıldığı bir Yönetilen Baskı Hizmetleri modellemesi ile kurumlar, yüzde 30’a varan oranlarda maliyet tasarrufları elde edebiliyor, karbon ayak izlerini azaltıyor, çok daha yeşil bir iş süreçlerine sahip oluyor.