Çevreye duyarlı iş yapmak mümkün

Xerox, dünya çevre gününde, sera gazı emisyonlarını azaltmak, elektrik, su, gaz ve orman gibi sınırlı kaynakları daha duyarlı kullanmak için yaptığı çalışmaları açıklıyor.

Xerox, çevreye duyarlı sürdürülebilir üretim anlayışının iş hedefleri ile çelişmeyeceğini yaptığı çalışmalarla ispatlıyor. Xerox yıllardır kendine çevre koruma hedefleri belirliyor, tedarikçilerini kontrol altında tutuyor ve müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor.

Daha iyi bir dünyada, sürdürülebilir bir çevrede yaşamak için etik yönetim ve toplumsal katılım anlayışı ile hareket eden, bu bakış açısını iş süreçlerinin her aşamasında uygulayan Xerox, üretim ve iş süreçlerini bağımsız çevre kuruluşlarına denetlettiren, yıllardır kendine sürdürülebilir iş ve çevre hedefleri koyan, sözde değil uygulamada örnek bir şirket.

Xerox, son 5 yılda sera gazı emisyonlarını yüzde 24 oranında, su tüketimini su koruma programı ile son 3 yıl içinde yüzde 17 oranında azalttı. 2014 yılı sonunda ise atık miktarını yüzde 60 azaltarak 2015 hedefine 2014 sonunda ulaştı. Ayrıca 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Energy Star programına göre revize ettiği enerji tasarrufu miktarlarını hedeflediğinin üzerinde artırdı.

Çevrenin korunabilmesi için geri dönüştürülebilir kağıt kullanımına da büyük önem veren Xerox, ofis kağıdı temin ettiği kağıt fabrikalarının ham madde tedariklerini de sıkı denetim altında tutuyor. Selüloz ham maddelerini doğal orman alanı olmayan, ağaç tarımı yapılan, bir başka deyişle kesilmek üzere dikilen alanlardan elde etmeyen kağıt fabrikaları ile çalışmıyor. Xerox ayrıca The Nature Conservancy (Doğayı Koruma Kuruluşu) ile işbirliği içinde sürdürülebilir bir kağıt döngüsünün gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Xerox iş yerlerinde yapılan gereksiz doküman baskılarını önleyecek, ofislerin karbon ayak izlerini azaltmalarını sağlayacak Xerox Baskı Farkındalık Aracı’nı (Xerox Print Awareness Tool) kullanıma sundu. Yüksek miktarlarda kağıt, sarf malzeme ve enerji tüketimine neden olan gereksiz baskı işlemleri aynı zamanda ağaçların kesilmesi ve su kaynaklarının azalması gibi çevre sorunlarına da yol açıyor. "Size garip gelebilir ama Xerox'un öncelikli amacı kağıt tüketimini azaltmak" diyen Xerox CEO'su Ursula Burns, bu durumu "Çünkü bu müşterilerimizin isteği, onların isteği bizim öncelikli görevimizdir" diye açıklıyor.

Xerox, 2006 yılından beri yayınladığı küresel vatandaşlık raporlarıyla, kurumun yönetim ve çalışan değerlerini, çevre politikalarını, sürdürülebilir iş yaklaşımlarını ve sosyal sorumluluklarını ortaya koyarak, iş hedefleri ile çevre sorumluluklarını bir arada nasıl yürüttüğünü gösteriyor.