Dünyamızı geleceğe taşımak için…

Xerox, 2014 yılı Küresel Vatandaşlık Raporu’nu yayınladı.

Xerox, Gezegenin Korunması, Çalışma Yerinin İyileştirilmesi, Sürdürülebilir Şirket, Müşterilere Destek ve Toplumsal Gelişime Katkı ana başlıkları altında topladığı 9. Küresel Vatandaşlık Raporu ile sorumlu yaklaşımını sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, iş hedefleri ile çevre ve toplumsal sorumluluklarını bir arada nasıl yürüttüğünü açıklayan, 2014 yılı Küresel Vatandaşlık Raporu’nu yayınladı. Xerox’un 2006 yılından itibaren her yıl düzenli olarak duyurduğu “Küresel Vatandaşlık Raporu”, kurumun yönetim ve çalışan değerlerini, çevre politikalarını, sürdürülebilir iş yaklaşımlarını ve sosyal sorumluluklarını ortaya koyuyor.

Küresel Vatandaşlık Raporu ile ilgili açıklamada bulunan Xerox Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ursula Burns; “Dünyadaki birçok şirkete sürdürülebilirlik konusunda rehber oluyor, kendimize koyduğumuz hedeflerle sınırlarımızı zorluyoruz. Daha iyi bir dünyada, sürdürülebilir bir çevrede yaşamak için etik yönetim ve toplumsal katılım anlayışı ile hareket ediyor, bu bakış açısını iş süreçlerimizin her aşamasında tavizsiz bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Her koşulda Xerox için, dünya için ve müşterilerimiz için en iyi olanı sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz” dedi.

Xerox 2014 yılı küresel vatandaşlık raporunda, Xerox’un kendisine, müşterilerine, ve etkileşimde bulunduğu çevreye fayda sağlayan çalışmalar örneklerle anlatılıyor. 2014 yılı raporu, müşterilere destek, çalışma yerinin iyileştirilmesi, gezegenin korunması, sürdürülebilir şirket ve toplumsal gelişime katkı olmak üzere 5 ana başlık altında değerlendiriliyor.

Xerox’un 2014 Küresel Vatandaşlık Raporu’nda öne çıkan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Son 5 yılda sera gazı emisyonları yüzde 24 oranında azaltıldı.
 • Xerox’un 2009 yılında konulan sıfır atık hedefi içinde 2015 yılında yüzde 50’ye ulaşmak planlanmıştı. Ancak Xerox 2013 yılı sonunda atık miktarını yüzde 60 azaltarak 2015 hedefine 2013 sonunda aştı.
 • Su koruma programı ile son 3 yıl içinde su tüketimi yüzde 17 oranında azaltıldı.
 • Xerox enerji tasarrufu hedeflerine yüzde 100 oranında ulaşarak Enerji Star programını başarı ile sürdürüyor. 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren yeni Energy Star programının revizyonu ile enerji tasarrufundaki standartlarını da yükseltmeyi başardı.
 • Xerox, The Nature Conservancy (Doğayı Koruma Kuruluşu) ile aralarındaki işbirliğinin 8. yılında Sürdürülebilir bir kağıt döngüsünün gelişimini desteklemeye devam ediyor.
 • Xerox, tedarikçilerinin de sürdürülebilir orman yönetimi için bağlayıcı olan koşullara sadık kaldıklarını sıkı bir biçimde denetliyor.
 • Yüzde 27 oranında kadın yönetici istihdamı ile kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması sağlanırken, yüzde 12 oranında başka ülkelerden gelen farklı kültüre sahip yönetici istihdamı ile de kültürel çeşitliliği destekliyor.
 • Xerox Yönetim Kurulu’nun yüzde 90 oranında bağımsız üyelerden oluşması, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim anlayışının bir göstergesi olarak belirtiliyor.
 • Xerox, eğitim, çevre, ulusal değerler gibi sosyal sorumluluk konularına son 4 yıldır her yıl 13,5 milyon dolar kaynak sağlıyor.
 • 2014 yılında da dünyanın en etik şirketleri arasında gösterilen Xerox, sağlık, güvenlik, sosyal sorumluluk, emeklilik gibi temel çalışan değerlerini esas alan ve 13 dile çevrilen Xerox İş Etiği Prensipleri ile yönetiliyor ve insan haklarına derinden bağlı şirket politikasını sürdürüyor.
 • Xerox ve Fuji Xerox bu yıl 1,968 patentle birçok teknolojiye öncülük etti. Her yıl ortalama 1.3 milyar dolar mühendislik ve geliştirme çalışmaları için AR-GE’ye kaynak ayrılıyor.

Raporun tamamı http://www.xerox.com/corporate-citizenship/2014/enus.html bağlantısından incelenebilir. Xerox’un çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.xerox.com/environment bağlantısı ziyaret edilebilir.