Sosyal medya iletilerini özetleyen yeni bir teknoloji

Xerox, bireysel sosyal medya mesajlarını özetleyerek ortak görüş haline getiren bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve iş süreç yönetimi şirketi Xerox, sosyal medyada yer alan bireysel mesajları analiz ederek özetleyen, ortak bir görüşe dönüştüren yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Xerox, “summarisation” diye tanımlanan bu özetleme teknolojisiyle, sosyal medyanın işlev ve etkisini daha da artırmayı hedefliyor. Özetleme teknolojisi ile sosyal medyada yer alan bireysel mesajlarda belirtilen fikir ve yorumların toplum genelinde ne derece paylaşıldığı belirlenebilecek. Toplumsal yaşamla ilgili alınan yönetim kararlarına halk nezdinde nasıl yaklaşıldığı çok daha hızlı ve organize bir şekilde öğrenilmiş olacak. Fransa Grenoble Xerox Araştırma Merkezi Bilim İnsanı, Dil Teknolojileri Uzmanı James Henderson ve ekibinin bir kaç yıldan beri yürüttüğü bu proje üzerinde önemli gelişmeler katedildi. Avrupa Birliği fonlarıyla da desteklenen projenin çalışma mantığını anlatan James Henderson’un video sunumu http://bit.ly/1uQRa5F adresinden izlenebilir.

Sosyal medya özetleme teknolojisi nasıl çalışıyor ?
Sosyal medyada her gün milyarlarca ileti paylaşılıyor. Bu iletilerin birçoğu kişisel görüşler içeriyor ve milyarlarca iletiler arasında bu kişisel görüşler kaybolup gidiyor. Takipçilerin anlık olarak görebildiği bireysel iletilerin daha fazla kişi tarafından görülebilmesi için o iletilerin başkaları ile paylaşılması gerekiyor. Bireysel görüşler geniş kitlelerle paylaşılamadığı zaman etkisini kaybediyor. Sosyal medyaya takipçisi fazla olan kişiler yön veriyor, daha az takipçili kişilerin görüşleri dikkatten kaçıyor. Geliştirilen özetleme teknolojisi, farklı ifade şekilleri ile yazılsalar da özünde aynı mesajı vermeye çalışan iletileri saptıyor, söylenmek istenen ana fikri özetleyip ortaya bir görüş, bir yargı koymaya çalışıyor.

Geliştirilen teknoloji toplumun farklı konulara, durumlara nasıl yaklaştığını çok daha hızlı anlamayı sağlayacak. Aynı şeyi söyleyen ama farklı yazılmış iletiler düz, kısa ve anlaşılabilir bir özetle görüş haline geldiğinde, bu görüşe kaç kişinin katıldığı ya da katılmadığı anlaşılabilecek. Günlük dile, usluba, ironik ve eleştirel yaklaşımlara göre ifade tarzları da analiz edilebilecek. Yapay zeka içeren algoritmalar, yazılan bir iletinin espri olup olmadığını, hakaret içerip içermediğini belirleyebilecek.

Yeni kamuoyu oluşturma platformları politikacılar için fırsat
Farklı dil ve yazılış biçimlerine duyarlı parametrelerle kurgulanan yazılım algoritmasının, benzer bir çalışma mantığı ile farklı dillere de uyarlanabileceğini ifade eden Fransa, Grenoble, Xerox Araştırma Merkezi Bilim İnsanı ve Dil Teknolojileri Uzmanı James Henderson, “Çok uzak olmayan bir gelecekte sosyal medyadaki bireysel mesajları bir araya getirerek toplumsal bir görüş oluşturabileceğiz. Bu teknoloji, kamuoyu oluşturmak, toplumsal duyarlılığı geliştirmek için önemli bir adım olacağı gibi aynı zamanda politikacıların toplumsal sorunları daha hızlı keşfetmeleri için de büyük bir fırsat olabilir” dedi.

Sosyal uyum, sağduyu ortak görüşlerle gelişebilir
Kişiler, kendi görüşlerine sahip başka kişilerin varlığından daha fazla haberdar oldukça fikirlerini iletmek için daha istekli oluyor. Farklı görüşlerin farkında olan kişiler konulara daha toleranslı bakabiliyor, daha uzlaşmacı yaklaşımlar geliştirebiliyor. Bu özelliklere sahip sosyal medya araçları, daha duyarlı ve birbirini daha iyi anlayan toplumlar oluşturacak. Sosyal uyum; sağduyu ve ortak paydada buluşulan görüşlerle gelişecek. Xerox’un üzerinde çalıştığı bu ve benzeri sosyal medya analiz teknolojileri, toplumsal yaşamı daha demokratik hale getirecek.