Apple ve Samsung’a yüksek sadakat

Xerox’un araştırma şirketi WDS’in 3000 kişiyle yaptığı araştırma, tüketicilerin akıllı telefon yenileme eğilimleri ve markalara olan sadakatlerini saptadı.

Akıllı telefonlarına en sadık kişiler Apple ve Samsung kullanıcıları. Diğer markaların kullanıcıları sonraki tercihlerinde kullandıkları markalara çok daha az sadakat gösteriyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve iş süreç yönetimi şirketlerinden Xerox’un araştırma şirketi WDS, Amerika, İngiltere ve Avusturalya’da 3000’den fazla akıllı telefon kullanıcısı ile görüşerek yaptığı sadakat araştırması sonuçlarını yayınladı. Mobil telefon endüstrisine yönelik küresel bir çalışma olan Xerox WDS Mobil Sadakat Araştırması ile şu dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Aslan payı Apple ve Samsung’a
Xerox WDS’in yaptığı araştırma sonuçları, akıllı telefon kullanıcılarının cihazlarını yenilerken yaptıkları tercihleri, marka sadakatine yönelik davranışları açıkça ortaya koyuyor. Apple kullanıcılarının yüzde 76’sı akıllı telefonunu bir başka iPhone modeli ile yeniliyor. Samsung marka akıllı telefon kullanıcıları arasında ise bu oran yüzde 58. LG akıllı telefon kullananların yüzde 37’si bir sonraki telefonunda gene LG tercih ediyor. Nokia kullananların yüzde 33’ü bir sonraki tercihlerinde gene Nokia’yı seçiyor. Diğer markalardaki sadakat oranları HTC’de yüzde 30, Sony Mobile’da yüzde 24, Motorola’da yüzde 22, BlackBerry’de yüzde 21.

Marka Sadakati (%) Farklı Bir Markadan Geçiş Payları (%)
Apple 76% 24%
Samsung 58% 34%
Nokia 33% 8%
HTC 30% 8%
LG 37% 9%
Sony Mobile 24% 4%
Motorola 22% 3%
BlackBerry 21% 3%
Diğerleri n/a 7%

Şekil:1 Marka sadakati oranları ve farklı marka kullanmaya karar veren müşterilerin tercih oranları (Kaynak: WDS, A Xerox Company. 2013)

Geçiş yapanların ilk tercihi Samsung
Xerox WDS araştırmasına göre; başka bir markaya geçiş yapan akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 34’ünün bir sonraki marka tercihi Samsung oluyor. Diğer markalardan geçiş yapanların yüzde 24’ünün geçiş tercihi ise Apple. Akıllı telefon yenilerken tercih edilen diğer markalar arasında, LG’nin payı yüzde 9, Nokia ve HTC’nin payı yüzde 8, Sony Mobile’in yüzde 4, Motorola ve BlackBerry’nin paylarının yüzde 3 olduğu görülüyor. Bu sonuçlar Apple ve Samsung’un paylaştığı aslan payından arta kalanın diğer markalarca paylaşıldığını gösteriyor.

Apple’a sadakat gösteren yüzde 76’nın dışında kalan ve bir sonraki telefon tercihinde başka bir markaya geçen yüzde 24’lük, kesimin ilk tercihi yüzde 15 oranında Samsung. Geri kalan yüzde 9’luk kesim tercihlerini Sony, Nokia, LG ve HTC arasında yapıyor. Aynı şekilde Samsung’a sadakat gösteren yüzde 58’in dışında kalan ve bir sonraki tercihinde Samsung’a sadakat göstermeyen yüzde 42’lük kesimin ilk tercihi yüzde 16 oranında Apple oluyor. Apple’dan sonraki tercihler ise yüzde 6 LG, yüzde 5 Nokia, yüzde 4 HTC ve yüzde 11 oranında diğer markalar oluşturuyor. Nokia, HTC, Sony Mobile, LG, Motorola ve BlackBerry kullanıp bir sonraki akıllı telefonlarında bu markaları tercih etmeyen kullanıcıların hangi markalara geçiş yaptıklarının bilgisi de araştırma kapsamında yayınlanan infografiklerde yer alıyor.

Xerox WDS’in araştırma sonuçlarına göre, geçişlerin büyük çoğunluğu Apple’dan Samsung’a veya Samsung’dan Apple’a doğru oluyor. Diğer markaların yaptığı yeni akıllı telefon duyuruları ve agresif pazarlama stratejilerine rağmen, tüketicilerin Apple ve Samsung tercihlerinin kırılması zor görünüyor.

Sonuçları yorumlayan Xerox WDS Pazarlama Başkan Yardımcısı Tim Deluca-Smith; “Samsung dünya üzerindeki operatörler ile doğru ilişkiler geliştirerek birçok farklı satış noktasında cihazlarını bulunduruyor. Bu potansiyel, Samsung’un dağıtım gücünü ve ürün portföyünün zenginliğini gösteriyor. Güçlü bir müşteri koruma oranı ile birlikte 2014’te Samsung çok daha iyi bir konuma gelebilecektir” diyor.

Xerox WDS araştırmasına göre Apple ve Samsug’tan başka hiçbir akıllı telefon markası yüzde 40’ın üstünde bir müşteri koruma oranına ulaşamadı. Xerox WDS Pazarlama Başkan Yardımcısı Tim Deluca-Smith, Apple ve Samsung’un ürün ve yol haritalarını önceden müşterilerine duyurarak beklenti yarattıklarını, böylece müşteri sadakatlerini koruduklarını söylüyor.

Yaşa göre sadakat oranları

Apple Samsung
16-24 78% 51%
25-34 72% 58%
35-44 71% 59%
45-60 85% 61%
61+ 83% 61%

Şekil: 2 Yaşa göre marka sadakati (Kaynak: WDS, A Xerox Company. 2013)

Farklı yaş aralıklarının sadakat eğilimine bakıldığında 16-24 yaş aralığındaki Apple kullanıcıları yüzde 78 oranında, Samsung kullanıcıları ise yüzde 51 oranında bir sonraki akıllı telefon modeli tercihlerinde kullandıkları markaya sadakat gösteriyor. Bu sadakat oranı 35-44 yaş aralığında Apple için yüzde 71, Samsung için yüzde 58 oluyor. 45 ve üzeri yaşa bakıldığında ise sadakat oranları daha da artıyor, bu yaşlardaki Apple kullanıcılarının yüzde 85’i, Samsung kullanıcılarının ise yüzde 61’i markalarına sadıklar.

Yaşlılar daha sadık, gençler değişime açık

Apple Samsung
16-24 35% 26%
25-34 34% 35%
35-44 27% 35%
45-60 14% 35%
61+ 18% 34%

Şekil: 3 Yaş
a göre, akıllı telefon markasını değiştiren tüm müşterilerin geçiş oranları (Kaynak: WDS, A Xerox Company. 2013)

Araştırmadaki bir başka veri ise Apple veya Samsung kullanıp rakip ana markaya veya başka bir markaya geçen kişilerin yaşlarına göre geçiş oranlarındaki payları. Apple’dan geçiş yapan kişiler arasında 16-24 yaşları arasında olanların payı yüzde 35’e ulaşırken, aynı yaş diliminde Samsung’dan geçiş yapanların oranı yüzde 26. Yaş yükseldikçe Apple’dan başka bir markaya geçiş oranları düşüyor, Samsung’da ise yaş yükseldikçe başka bir markaya geçiş oranı yükseliyor. Gençler Apple’dan daha kolay vazgeçiyor. 45-60 yaş aralığında olup Apple’dan geçiş yapanların payı yüzde 14’e kadar düşüyor, bu yaş aralığında Samsung’dan başka bir markaya geçiş yapanların payı ise yüzde 35. İleri yaşlardakiler Apple’a büyük bir sadakat gösterirken, benzeri oranda bir sadakati Samsung’a göstermiyor.