Sürdürülebilir bir Dünya için…

Xerox, 2013 yılı Küresel Vatandaşlık Raporu’nu yayınladı.

Xerox, sera gazı emisyonlarını, su ve elektrik tüketimini azaltma çabasını, yüzde 20’nin üzerinde kadın yönetici istihdamını, dil, din, ırk ve cinsel ayrım yapmayan çalışan politikalarını, çevre, eğitim, kültür ve sosyal amaçlı programlara ayırdığı kaynakları açıklayan 8. Küresel Vatandaşlık Raporu’nu açıkladı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, iş hedefleri ile çevre ve toplumsal sorumluluklarını bir arada nasıl yürüttüğünü açıklayan, 2013 yılı Küresel Vatandaşlık Raporu’nu yayınladı. Xerox’un 2006 yılından itibaren her yıl düzenli olarak duyurmaya başladığı Küresel Vatandaşlık Raporu, kurumun iş hedeflerini, sosyal sorumluluklarını, çevre politikalarını ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ortaya koyuyor.

Xerox 2013 yılı küresel vatandaşlık raporunda, müşterilerine, Xerox’un kendisine ve dünyaya yarar sağlayan çalışmaları örneklerle anlatılıyor. 2013 yılı raporu, müşterilere destek, çalışma yerinin iyileştirilmesi, gezegenin korunması, sürdürülebilir şirket ve toplumun gelişimine katkı olmak üzere 5 ana başlık altında değerlendiriliyor.

Küresel Vatandaşlık Raporu ile ilgili açıklamada bulunan Xerox Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ursula Burns; dünya genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük işletmelere tüm müşterilerimizin işlerini sadeleştirmeye yardımcı olarak onların sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemeye çalışıyoruz. Ursula Burns; “Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için, sürdürülebilir bir çevre için etik yönetim ve toplumsal katılım anlayışı ile hareket ediyor, bu bakış açısını iş süreçlerimizin her aşamasında tavizsiz bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Ve hemen hemen her koşulda Xerox için, dünya için ve müşterilerimiz için en iyi olanı sürdürülebilir kılarak işlerimizi yapmak istiyoruz” dedi.

Xerox’un 2013 Küresel Vatandaşlık Raporunda öne çıkan çalışmalar ve elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanıyor:

 • Son 10 yılda sera gazı emisyonlarının yüzde 42 azalması sağlandı.
 • Geri dönüşüm, yeniden kullanım ve depolamadan kaçınma oranı yüzde 99.3 gibi tarihi bir orana çıkarıldı. Xerox’un sıfır atık ile düzenli depolama programı kararlı bir şekilde sürdürülüyor.
 • Su koruma programı ile son bir yıl içinde yüzde 17 oranında su tüketimi azaltıldı.
 • Xerox ve The Nature Conservancy (Doğayı Koruma Kuruluşu) arasında ki işbirliğinin 7. yılında da Xerox Sürdürülebilir bir kağıt döngüsünün gelişimini desteklemeye devam ediyor.
 • Xerox tedarikçilerinin de, sürdürülebilir orman yönetimi için bağlayıcı olan koşullara sadık kaldıklarını sıkı bir biçimde denetliyor.
 • Xerox enerji tasarrufu hedeflerine yüzde 100 oranında ulaşarak Enerji Star programını başarı ile sürdürüyor. 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni Energy Star programının revizyonu ile enerji tasarrufundaki standartlarını da yükseltmeyi hedefliyor.
 • Xerox, çalışma yerlerinin iyileştirilmesi için, 2.475 çalışanının önerilerini dikkate alarak çeşitli düzenlemeler yaptı. Yapılan değişiklikler, çalışanların yüzde 75’i tarafından beğeni ile karşılandı.
 • Yüzde 20 oranında kadın yönetici istihdamı ile kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması sağlanırken yüzde 13.6 oranında azınlık istihdamı ile kültürel çeşitliliğe de destek veriyor.
 • Xerox Yönetim Kurulu’nun yüzde 90 oranında bağımsız üyelerden oluşması, şeffaf ve sürdürülebilir yönetim anlayışının bir göstergesi olarak görülüyor.
 • Xerox, eğitim, çevre, ulusal değerler gibi sosyal sorumluluk konularına son üç yıldır her yıl 13 milyon dolar kaynak sağlıyor.
 • Xerox ayrıca 12 binin üzerinde çalışanının sosyal sorumluluk aktivitelerine katılmasını teşvik ediyor.

Raporun tamamı www.xerox.com/citizenshipreport2013 bağlantısından incelenebilir. Xerox’un çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için www.xerox.com/environment bağlantısı ziyaret edilebilir.