Xerox atıksız üretim hedefliyor

Xerox, 2012 yılı küresel vatandaşlık raporunu yayınladı.

Kendisine koyduğu hedeflerle karbon ayak izini azaltmaya devam eden Xerox; 2002 yılından bugüne su tüketimini yüzde 37, enerji tüketimini yüzde 25 azalttı. 2011 yılında dünya genelinde 3,43 milyon adet sarf malzemeleri atığını geri toplandı.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, iş hedefleri ile çevre ve toplumsal sorumluluklarını birarada nasıl yürüttüğünü açıklayan, 2012 yılı Küresel Vatandaşlık Raporu’nu yayınladı. Xerox’un 2006 yılından itibaren her yıl düzenli olarak duyurmaya başladığı Küresel Vatandaşlık Raporu, kurumun iş hedeflerini, sosyal sorumluluklarını, çevre politikalarını ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ortaya koyuyor.

Xerox 2012 yılı küresel vatandaşlık raporunda, müşterilerine, Xerox’un kendisine ve dünyaya yarar sağlayan çalışmalarını örneklerle anlatıldı. 2012 yılı raporu, müşterilere destek, çalışma yerinin iyileştirilmesi, gezegenin korunması ve toplumun gelişimine katkı olmak üzere 4 ana başlıkta sunuldu. Raporun içinde bulunan hissedarlara yönelik yazılan mektupta Xerox Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ursula Burns; dünya genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerden büyük işletmelere uzanan müşterilerinin işlerini sadeleştirmeye yardımcı olmak amacının yanı sıra, sürdürülebilirlik ve inovasyon prensipleri konusunda yorumlarda bulundu. Ursula Burns; “Sadeleştirmek bir şeyin seviyesini düşürmek ya da daha azını yapmak değildir. Süreçlerdeki aşırılığı, fazlalığı ortadan kaldırmaktır. Teknoloji ve yeniliklerle, değer sağlamayan adımları yok etmektir. Bunu yaptığınızda, sadece para ve maliyet tasarrufu sağlamazsınız, değerli kaynaklarınızı da korur ve israfı önlersiniz” dedi.

Xerox’un 2012 Küresel Vatandaşlık Raporunda öne çıkan çalışmalar şöyle sıralanıyor:

  • Xerox, dünya genelinde su tüketimini 2010 yılına göre yüzde 15, 2007 yılından bugüne yüzde 37 azalttı.
  • Sera gazı emisyonu 2010 yılına oranla yüzde 9, 2002 yılından bugüne yüzde 36 oranında azaltıldı.
  • Xerox 2011 yılında toprağa atılan zararlı atık oranını 2010 yılına oranla yüzde 94,6 azalttı. 2011 yılında dünya genelinde 3,43 milyon kartuş, toner kutusu ve diğer sarf malzemeleri atığı yeniden kullanılabilmesi için Xerox müşterileri tarafından geri getirildi.
  • Üretim sürecinde doğan uçucu organiklerin emisyonu 2010 yılına oranla yüzde 15 azaltıldı.
  • Enerji tüketimi oranı 2002 yılından bugüne yüzde 25 düşürüldü. 2011 yılı içerisinde piyasaya sürülen tüm Xerox ürünleri ENERGY STAR sertifikasına uygun olarak üretildi.
  • Xerox, 2009 yılında oranla 2015 yılında yüzde 50, 2020 yılında ise yüzde 85 daha az atık oluşturmayı hedefliyor.
  • 2011 yılında, kar amacı gütmeyen 1.672 STK, kolej ve üniversite Xerox’tan doğrudan finansal destek aldı.
  • Dünyanın en büyük ofis kağıdı tedarikçisi Xerox, 2010 yılında The Nature Conservancy (Doğayı Koruma Kuruluşu) ile sürdürülebilir kağıt döngüsünün gelişimine yönelik 4 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sürdürülebilir bir kağıt döngüsünün gelişimini desteklemek için Xerox ayrıca tedarikçilerine de, sürdürülebilir orman yönetimi için bağlayıcı olan koşullara sadık kalmasını şart koşuyor.
  • Xerox, 2011 yılında atık önleme ve yönetimi konusunda yaptığı çalışmalarla, yüzde 92’lik bir geri dönüşüm oranına ulaştı.
  • NewYork Webster’deki Emülsiyon Toner üretim operasyonuna katılan Oregon Wilsonville ve Netherland Venray’da bulunan tesisler de sıfır çöple üretim hedefine dahil oldu.

Raporun tamamı http://www.xerox.com/citizenship bağlantısından görülebilir. Xerox’un çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için ise, http://www.xerox.com/environment bağlantısı ziyaret edilebilir.