Öğrenciler renkli ders notu istiyor

Xerox; 1,002 öğrencinin katıldığı, öğrenmede rengin önemini ortaya koyan bir araştırma yaptırdı.

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 77’si renkli basılan ders notlarını daha çok okumak istiyor; yüzde 85’i de renkli grafik ve tabloları daha iyi anladıklarını söylüyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, araştırma şirketi Harris Interactive’e yaptırdığı araştırma ile öğrencilerin renkli ders notlarına bakış açısını ortaya koydu. Araştırma, dünyanın değişik ülkelerinden 03-12 sınıf aralığındaki 1,002 öğrenci ile gerçekleştirildi.

Xerox ve Harris Interactive’in yaptığı araştırma sonucu, rengin kavrama üzerindeki etkisinin özellikle ilk ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilerde belirgin olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma ayrıca, mevcut ders notlarında renkli resim ya da yazıların çok az kullanıldığını da gösteriyor.

Araştırma sonucunda ortaya çıkan ana veriler şu şekilde sıralanıyor:

  • Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 77’si, renkli dokümanların, odaklanma, ilgi çekme ve hafızada tutma oranını arttırdığı görüşüne katılıyor.
  • Öğrencilerin yüzde 85’i renkli grafik ve tabloları daha iyi anladıklarını söylüyor.
  • Öğrencilerin yüzde 70’i ise, renk kullanımının, ev ödevlerini daha eğlenceli hale getireceğini düşünüyor.
  • Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 58’i, fen bilimleri derslerini renkli ders notlarıyla daha kolay öğrendiklerini belirtirken, sosyal bölümdeki derslerde rengin öğrenmeyi kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı yüzde 46. Öğrencilerin yüzde 43’ü ise, matematik dersinde, renkli dokümanların, öğrenmeyi kolaylaştırdığına inanıyor.
  • Öğrencilerin yüzde 43’ü, her gün en az bir basılı ders notu alıyor. Bunların yüzde 79’u kelimelerin, yüzde 82’si numaraların, yüzde 72’si resimlerin, yüzde 69’u ise grafiklerin renksiz olduğunu belirtiyor.
  • Öğrencilerin yüzde 42’si ders konularının daha ilgi çekici yollarla öğretilmesini istiyor.
  • Eğitmenlerin de yüzde 58’i, rengin, öğrenmeyi ve akılda tutmayı arttırdığını düşünüyor.

Xerox’un daha önce yaptırdığı araştırmalarında ortaya çıkan sonuçlara göre de, eğitim materyallerinin renkli basılması, öğretilmek istenen bilgilerin öğrenilme ve akılda kalma olasılığını yüzde 70’lere varan oranda arttırıyor. Dokümanlarda renk kullanımı, önemli bilgilerin hatırlanma oranını yüzde 82 arttırıyor. Ancak, okullarda renkli baskı, genellikle renkli baskı maliyetlerinin yüksek olması sebebi ile tercih edilmiyor. Bir ders notu ya da kaynak, orijinalinde renkli olsa bile, maliyeti yüzünden siyah beyaz olarak çoğaltılıp öğrencilere dağıtılıyor. Grafik, resim, tablo gibi görsellerin siyahbeyaz basılması da algılanmasını zorlaştırıyor.

Xerox renkli baskı maliyetini yüzde 62 azalttı

Xerox, siyah beyaz baskı ile renkli baskı arasındaki maliyet farkını aşağı çekmek için çalışmalarına devam ediyor. Katı mürekkep teknolojisi kullanılan ürünleri ile Xerox; renkli baskı maliyetlerini piyasadaki yazıcılara göre yüzde 62 oranında azaltmış durumda. Xerox, renkli baskı maliyetlerini kontrol altında tutmak için çözümler de sunuyor. Örneğin, Xerox’un Hibrid Renk Planı, bir dokümanda kullanılan renk oranını otomatik olarak buluyor ve giderini hesaplıyor. Ayrıca; renkli baskı cihazlarından, bir PIN kodu ya da öğrenci numarası girişi ile baskı alınabilmesini sağlayan ve bu sayede baskıyı kontrol altında tutan çözümlerini de okullara öneriyor.

Ayrıntılı Bilgi İçin
Günebakan İletişim Danışmanlık
Em.Sb.Evl. Sitesi No: 46/1
Esentepe/İstanbul
Tel: 0212 347 90 57 (pbx)
Faks: 0212 347 90 58
gunebakan@gunebakan.com.tr