Çevreyi gözetmek zarar ettirmiyor

Xerox 2009 yılı küresel vatandaşlık raporunu yayınladı.
İş süreçlerini küresel sorumluluk anlayışıyla birleştiren Xerox, yönetim yaklaşımlarından müşteri ve çalışan ilişkilerine, çevre politikalarından sosyal sorumluluk aktivitelerine kadar tüm faaliyetlerini küresel vatandaşlık raporunda açıklıyor.

Mar 09, 2010 Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Xerox, iş hedefleri ile çevre ve toplumsal sorumluluklarını ortak bir anlayışla yönetiyor. Xerox, iş hedefleri, üretim süreçleri ve sosyal sorumluluklarını masaya yatırdığı 2009 yılı Küresel Vatandaşlık Raporu’nu yayınladı. Xerox’un 2006 yılından itibaren duyurmaya başladığı Küresel Vatandaşlık Raporu, kurumun vatandaşlık politikalarını, sosyal sorumluluklarını, çevre politikalarını ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ortaya koyuyor.

Xerox’un 2009 yılı raporu, bundan önceki raporlarda olduğu gibi çalışma kurallarının, kurumsal uygulamaların, müşteriye yönelik yaklaşımların, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin ve çevre politikalarına yönelik yaptığı eylemlerin sonuçlarının yer aldığı bilgileri bir araya getirdi. Raporda ayrıca; yönetim uygulamaları, etik değerler, kültürel çeşitlilik (diversity), müşteri haklarını koruma, çalışan memnuniyeti gibi konulara da yer veriliyor. Raporun içinde bulunan hissedarlara yönelik yazılan mektupta, Xerox Yönetim Kurulu Başkanı Anne Mulcahy ve CEO’su Ursula Burns’un; “Biz sürdürülebilirlik akımında öncü bir şirketiz çünkü bunun çevre için yapılacak doğru birşey olduğunu düşündük. Biz bu süreçte bir şey daha keşfettik: Toplum ve çevre için yaptığımız her inovasyon, paramızı korumamızla yada yeni pazarlar ve yeni gelir kaynakları yaratmamızla sonuçlandı. Bir başka deyişle, çevreyle karımız arasında bir seçim yapmak zorunda kalmadık, ikisini birden yaptık” sözleri yer alıyor. Raporda bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel sürdürülebilirlik süreçleri şu başlıklar altında inceleniyor:

İklimin Korunması

Xerox, hem kendi operasyonları hemde müşterilerinin operasyonları için karbon atıklarını azaltan teknolojilere yatırım yapıyor. Xerox’un bu konuda varmak istediği nokta ise, renksiz karbon kullanımı. Xerox, 2002-2008 yılları arasındaki beş yıllık süreçte sera gazı salımını yüzde 20 oranında azaltmayı başardı. Xerox, sera gazı emisyonunu azaltma hedefini revize ederek, 2012 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 25 oranında düşürmeyi amaçlıyor.

Xerox’un 2009 yılında piyasaya sunduğu ürünlerin yüzde 80’i, A.B.D’nin resmi çevre koruma kurumu EPA (Environmental Protection Agency)’nın koyduğu ENERGY STAR standartlarını karşılıyor. Bu rakamın 2010 yılında yüzde 90 oranına çıkması hedefleniyor

Biyolojik çeşitlilik ve dünya ormanlarının korunması
Raporda Xerox, sürdürülebilir bir kağıt döngüsünün gelişimini desteklemek için müşterileri, tedarikçileri ve diğer hissedarları ile birlikte hareket ettiğini belirtiyor. Xerox, tedarikçilerine, sürdürülebilir orman yönetimi için bağlayıcı olan koşullara sadık kalmasını şart koşuyor. Bugüne kadar üretilen Xerox kâğıtlarının yüzde 90’ından fazlası, bu koşullara uygun olarak üretildi, bu oranın yüzde 100 olması hedefleniyor. Ayrıca Xerox, The Nature Conservancy (Doğayı Koruma Kuruluşu) ile sürdürülebilir kağıt döngüsünün gelişimine yönelik imzalanan yıllık 1 milyon dolar bağış değerindeki 3 yıllık ortaklıkla, bu konudaki başarısını pekiştiriyor.

Temiz hava ve suyun korunması
Raporda Xerox’un değindiği bir diğer konu hava ve su temizliği ile ilgili. Tedarik zinciri boyunca oluşan zehirli maddelerin kullanımını engellemek için çalışmalar yaptığını belirten Xerox, yıllardır operasyonlarında ve ürünlerinde kimyasal kullanımını hükmeden standartlarını dikkatle uyguladığının altını çiziyor. Bu konudaki hedefinin ise, sıfır zehir bırakmayı başarmak olduğunu belirtiyor.

Atıkların azaltılması ve geri kazanımı
Xerox’un çevre politikasının bir parçası olan “Green World Alliance” programı ile de müşteriler, harcanan sarf malzemelerini yeniden kullanmak ya da geri dönüşüm için iade edebiliyorlar. Raporda, Xerox’un bu atık önleme programı sayesinde, dünya çapındaki ekipman geri alımı ve geri dönüşüm operasyonlarında 2008’de yüzde 92’lik bir orana ulaşıldığı ve yaklaşık 1 milyon ton atık malzemenin çevreye atılmasını engellediği belirtiliyor.

Bu konuyla ilgili çalışmalarını devam ettiren Xerox, konuya örnek olarak geçtiğimiz günlerde Türkiye’de ilk duyurusunu yaptığı çok fonksiyonlu ColorQube yazıcıyı gösteriyor. Xerox’un patentli katı mürekkep teknolojisini içeren ColorQube kartuşsuz dizaynı ile, kendi sınıfındaki lazer cihazlara oranla yüzde 90 daha az ofis malzeme atığı oluşturuyor ve yazıcı atıklarının çevre üzerindeki etkisini azaltıyor.

Müşteri deneyimi
Xerox, kaynaklarını müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda uyumlu hale getirmeye ve müşteri haklarına saygılı olmaya yönelik önemli çalışmalar yapıyor.
Raporda özellikle, Xerox’un faaliyetlerini, en iyi müşteri deneyimini sunmak üzerine yoğunlaşt&
#x131;rdığı belirtiliyor. Bu uygulamalar arasında, müşteri bilgisinin izinsiz kullanımını önlemek, müşterilerin kendini güvenlikte hissedeceği ürün ve teknolojiler geliştirmek yer alıyor. Raporda bu çalışmalar kapsamında Xerox’un kalitesinin, müşteri hizmetleri sektörünün en itibarlı kuruluşlarından, J.D. Power and Associates tarafından üç sene üst üste onaylandığı belirtiliyor.

Sosyal Sorumluluk
Xerox, sosyal sorumluluk konusunda da önemli projelere imza attı. 2,825 kar amacı gütmeyen kuruluşa 12,6 milyon dolar yardımda bulunan Xerox, yaklaşık 1,700 kişiye de kar amacı gütmeden iş sağladı. 2008 yılında, Xerox ve Xerox çalışanları United Way organizasyonuna 3,5 milyon dolar katkı sağladı ve 9,500’den fazla Xerox çalışanı Xerox Toplu Katılım Programı (Xerox Community Involvement Program) ile toplum için yararlı olaylara iş zamanları içinde zaman ayırdılar. Raporun tamamı http://www.xerox.com/citizenship bağlantısından görülebilir. Xerox’un çevresel sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi almak için ise, http://www.xerox.com/environment bağlantısı ziyaret edilebilir. -XXX-