Günümüzde, dünya üzerindeki insanların büyük çoğunluğunu artık Y Kuşağı temsil ediyor. X Kuşağı’ndan tamamen farklı alışkanlıklara sahip olarak yetişmiş bu nesil, iş gücü potansiyelini elinde tutuyor. Son 20 yılda benzeri görülmemiş bir gelişme gösteren teknolojik yeniliklerin içinde yetişmiş bir nesil olan Y Kuşağı, yüksek donanımı sebebiyle her zaman ilerleme arayışı içerisinde olma eğilimi gösteriyor. Ancak bu durum, gelenekselleşmiş metotlarla